21st Voronezh International Chess Festival
Alekhine Memorial
Change language: RU | EN
Rapid chess

Rapid Chess-2016 tournament information

Tournament table

Some photos by Sergey Malikov

Many photos by Elena Ponomareva (including festival opening)

Video by Alexander Shushenkov